Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος , ενημερώθηκε σχετικά με τα προβλήματα υγιεινής και καθαριότητας που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και είναι εξαιρετικής σημασίας , καθώς αφορούν γονείς, μαθητές και καθηγητές. Για το λόγο αυτό τα Σωματεία Καθαριστριών & Καθαριστριών Πάτρας και Αιγιαλείας ζητούν την βοήθεια όλων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και να λυθεί φυσικά το οικονομικό. Συγκεκριμένα στο ψήφισμα των Σωματείων, αναφέρονται τα εξής :
“Εμείς, οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των δημόσιων…