Στις κάλπες σήμερα οι γιατροί της Πάτρας για να εκλέξουν νέο  Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου- Όλα τα ονόματα των υποψηφίων και οι συνδυασμοί Οι εκλογές θα διαρκέσουν από την ανατολή (07:24) μέχρι την δύση (19:02) του ηλίουΣτις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι γιατροί της Πάτρας προκειμένου να εκλέξουν το νέο προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων οι εκλογές θα διαρκέσουν από την ανατολή (07:24) μέχρι την δύση (19:02) του ηλίου και θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Βότση 42 (2ος όροφος).

Κατά τις αρχαιρεσίες θα αναδειχθούν Δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο, Τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή, ως και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, έξι (6) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Δέκα (10) εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, που υπογράφει η πρόεδρος και εκ νέου υποψήφια Άννα Μαστοράκου, ενημερώνει τα μέλη για τις διαδικασίες που θα τηρηθούν τονίζοντας ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και παράλειψη της συνιστά με πειθαρχικό παράπτωμα.