Στην διαδικτυακή 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της CPMR συμμετείχε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης.

Τα θέματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: οι επιπτώσεις του Brexit για την Ευρώπη, το χρηματοδοτικό πακέτο React EU, το νέο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η σημασία επενδύσεων στις μεταφορές, το Interreg 2021-2027, η ανάγκη για έμφαση στη γαλάζια οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, ο ρόλος της ψηφιοποίησης, η σημασία που…