Η Σουηδία που είχε αντιμετωπίσει πιο χαλαρά το θέμα της πανδημίας, πέρασε το όριο των 5.