Μία από τις πιο γνωστές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία είναι αυτή της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο.