Εν όψει της ολοκλήρωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2016 του επιτυχημένου προγράμματος συνεργασίας του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.) με το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Πάτρας, για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του πρώτου καταρτιζόμενων του δεύτερου στις ειδικότητες Τεχνικών Μηχανοτρονικής και Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης-Αερισμού και Κλιματισμού, πραγματοποιείται την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016, και ώρα 1 μ.μ.,…