Δημοσιεύθηκαν οι κατατάξεις των Πανεπιστημίων 2014 σύμφωνα με το σύστημα QS World Ranking/Top Universities. Ενημερωτικά, το QS δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τον κατάλογο κατάταξης των καλύτερων Πανεπιστημίων με βάση μια σειρά κριτηρίων (citations per faculty, academic and faculty reputation, faculty students, international faculty and International students), το καθένα με διαφορετική βαρύτητα.
Μέσα από την αξιολόγηση αρκετών χιλιάδων Ιδρυμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, το Πανεπιστήμιο Πατρών…