χαρά και κωμική ανακούφιση στην καθημερινότητα του κόσμου