Στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε. (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος) και επαναφορά των Υπηρεσιών Τ.Α.Σ και Τ.Α.Π. (Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητούν οι υπάλληλοι του ΥΠΕΧΩΔΕ απ…