Το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας φιλοξένησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, στο σύντομο χαιρετι…