Πιάστηκε στον ύπνο ο κρατικός μηχανισμός παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα