Ο γνωστός επιχειρηματίας καταδικάστηκε για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης σε προσωρινή διαταγή δικαστή