Πάτρα: Σπάνιο υλικό στην έκθεση για την επανακομιδή της Κάρας του Αγίου Ανδρέα - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 30 ΝοεμβρίουΣπάνια αντικείμενα, φωτογραφίες και πρωτότυπα έγγραφα που σχετίζονται με την επανακομιδή της Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα περιλαμβάνει η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη, στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει και η Μητρόπολη Πατρών “στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014 ἐγκαινιάσθη στή Δημοτική Πινακοθήκη Πατρῶν Ἔκθεση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ ἐκθέματα καί ἄλλο ὑλικό σχέσιν ἔχοντα μέ τήν Ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 50 ἐτῶν ἀπό τότε.

Γιά πρώτη φορά ὁ Λαός τῶν Πατρῶν εἶδε ἱερά ἀντικείμενα, ὅπως τήν παλαιά λειψανοθήκη μέ τήν ὁποία ἐπεστράφη ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπό τή Ρώμη, τά πρωτότυπα ἔγγραφα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν Πάπα τῆς Ρώμης Παῦλο τόν Στ’, ἡ πρωτότυπη ἀλληλογραφία ἀνάμεσα στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τόν Δῆμο Πατρέων καί τόν Πάπα τῆς Ρώμης, τά ἄμφια τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου πού ὑπεδέχθη τήν Ἁγία Κάρα, τά ἄμφια τῶν Διακόνων καί ἄλλων Κληρικῶν πού συμμετεῖχαν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, τά Ἑξαπτέρυγα, τά Λάβαρα, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τά θυμιατά πού χρησημοποιήθηκαν τότε, ὡς καί τήν οὐρανία ἡ ὁποία ἔσκεπε τήν Ἁγία Κάρα κατά τήν ὥρα τῆς Λιτανείας.

Ἐπίσης, ἐκτίθεται σπάνιο ὀπτικοακουστικό ὑλικό, ἀνέκδοτο μέχρι τώρα, ὅπως ἱστορικές φωτογραφίες καί σχετικό βίντεο μέ κίνηση καί φωνή ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἁγίας Κάρας στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων καί τήν Δοξολογία στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἀξίζει νά ἀναφέρωμε ὅτι τό σπάνιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀλλά καί τά συνοδευτικά ἀπό τόν Πάπα ἔγγραφα τῆς Ἁγίας Κάρας, ἄγνωστα μέχρι πρό τινος, ἀνεζήτησε μετ’ ἐπιμονῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ἐν τέλει ἀνεῦρε καί ἐξησφάλισε, τῇ συνεργία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου,

(Διακόνου χρηματίσαντος τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Κωνσταντίνου), ἀπό τόν ἀνεψιό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, στό σπίτι τοῦ ὁποίου διέμενε ὡς πρ. Πατρῶν ,ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, κατά τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, ἔχοντας πάρει μαζί του καί τό ὑλικό αὐτό. Εὐχαριστίες, λοιπόν, ὀφείλομε στόν κ. Πλατῆ, τόν προαναφερθέντα συγγενῆ τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου.

Τήν εὐθύνη τῆς ὅλης διοργανώσεως καί τοῦ ὅλου προγράμματος εἶχε, μέ τήν ἐντολή καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο τῆς Δημοτικῆς Πινακοθήκης κ. Δημήτριο Παπανικολάου, τόν πρώην Ἀντιδήμαρχο Πολιτισμοῦ κ. Ἀντώνιο Σκιαθᾶ, τόν Ἐκδότη τῆς Ἐφημερίδος «Πελοπόννησος» κ. Θεόδωρο Λουλούδη καί ἄλλους ἀδελφούς Κληρικούς καί Λαϊκούς ,πού συνεργάστηκαν, ὥστε νά πραγματοποιηθῇ ἡ τόσο ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση τῶν Ἱερῶν Ἐκθεμάτων.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Πρωτοσύγκελλος καί ἐχαιρέτησε ὁ κ. Θεόδωρος Λουλούδης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνεφέρθη μέ λόγια συγκινητικά στήν πεντηκοστή ἐπέτειο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἐχαρακτήρισε ὡς τόν σημαντικότερο σταθμό τῆς νεωτέρας ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς πόλεως καί Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν καί ὡς ἕνα ἐκ τῶν σημαντικοτέρων γεγονότων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν Ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα τό 1964, μετά ἀπό 502 χρόνια ἀπουσίας-ἐξορίας στή Δύση. Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ Πάτρα παρά τίς ὅποιες φυσικές ὀμορφιές της μέ τίς ὁποῖες τήν ἔχει προικίσει ὁ Θεός, θά ἦτο μιά ἄσημος πόλις, ἐάν δέν τήν εἶχε ἐπισκεφθῆ καί καθαγιάσῃ μέ τό λόγο του καί τό μαρτύριο του ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καί ἐάν δέν ἐφυλάσσοντο εἰς αὐτήν, ὁ Σταυρός τοῦ Μαρτυρίου του, ὁ τάφος του καί ἡ Ἁγία Κάρα του.

Ἡ πόλις τῶν Πατρῶν ,ἐσυνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί γιά αὐτόν τόν λόγο εἶναι περιάκουστος εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμένην. Αὐτό εἶναι γιά ἐμᾶς μεγάλη εὐλογία καί ἀποτελεῖ πνευματική εὐθύνη μεγάλη, ἔναντι τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος, καθ΄ὅσον ὄχι ἁπλῶς ὑποχρεούμεθα νά κρατήσωμε ἀναμμένη τή λαμπάδα καί ἀκεραίαν τήν Ἱεράν Παρακαταθήκην τήν ὁποία παρελάβαμε ἀπό τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί νά τήν παραδώσωμε ἀλώβητη καί ἀμώμητη στούς ἐπιγενομένους…

Στήν ἐκδήλωση παρευθέθησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ.Χρύσανθος, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς πόλεως καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας γενικώτερα καί πλῆθος Κληρικῶν καί Λαϊκῶν”.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ