Η πολύπλευρη διάσταση του εθελοντισμού και το σημαντικό κοινωνικό του έργο αναδείχτηκε στην εκδήλωση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας «Δανιηλίς», στο πλαίσιο του 21ου Forum Ανάπτυξης – Money Show Πάτρας 2018. H Ελένη Μπαλαδάκη, Εθελόντρια, Στέλεχος πρόληψης, Γραμματέας Δ.Σ. , Μέλος Επιστημονικής Επιτ…