Η κρίση της πανδημίας του covid-19 ανέδειξε την ανορθολογική κατανομή των παγκόσμιων πόρων σε βάρος των δημόσιων αγαθών, όπως αυτό της υγείας των πολιτών, με συνέπεια η διεθνής κοινότητα να είναι σήμερα ευάλωτη στον τρόπο πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας.