Βραβείο σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment), μέσω του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), ανακοινώθηκε ότι έλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το έργο που υπέβαλε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με τίτλο «Γεωχωρικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Εποπτείας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μοναδική Περιφέρεια που βραβεύτηκε στην κατηγορία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού.
Η δημοσιοποίηση των…