Ένα σημαντικό βήμα, ώστε να προστατευτούν οι καλλιέργειες των αγροτών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας από τυχόν πλημμύρες, γίνεται με την ανάδειξη αναδόχου, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση και ενίσχυση της λειτουργίας του δικτύου στα εγγειοβελτιωτικά έργα Ν. Ηλείας, για αποφυγή πλημμυρών λόγω καταστροφικών πυρκαγιών», προϋπολογισμού 838.400 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 401 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με…