Το ΔΙΕΚ Πάτρας διακρίθηκε με το έργο του με τίτλο «How to Agruino using Arduino» κατά την αξιολόγηση του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2019-2020.