Θέματα που αφορούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΠΕΑΚ έθεσε κατά την 1η Σύνοδο Διοικήσεων των ΕΑΚ της χώρας ο Νίκος Παπαδημάτος.