Αυτή τη φορά, πονοκέφαλος για τους εκλογείς αλλά και τις (αραιές, και σήμερα) εφορευτικές επιτροπές, είναι ο εξωφρενικός αριθμός των ψηφοδελτίων για την Ευρωκάλπη.
Ο ψηφοφόρος παραλαμβάνει άνω των 40 ψηφοδέλτια και δίνει μεγάλο αγώνα μέχρι να ξεφυλίσσει το ογκώδες αυτό πακέτο έως ότου εντοπίσει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του.
Κατά τα λοιπά, οι εκλογές στην Πάτρα έχουν ξεκινήσει ομαλά, με τις αναμενόμενες ελλείψεις μελών για τις εφορευτικές επιτροπές, τα κενά των οποίων εξισορροπούνται από το…