Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου σύσκεψη των γιατρών των Κέντρων Υγείας της Αχαΐας. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής: “Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της τριμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑ των ΚΥ για την δύσκολη κατάσταση των ΚΥ από τις ακολουθούμενες πολιτικές στην υγεία και ειδικότερα στην ΠΦΥ μέχρι και σήμερα.
Η μεταφορά των ΚΥ στην υγειονομική περιφέρεια αποτέλεσε την χαριστική βολή. Ήδη η υποβάθμιση των ΚΥ λαμβάνει ”σάρκα και οστά” με το κλείσιμο της εφημερίας του ΚΥ…