Στο «στόχαστρο» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπαίνουν τέσσερις αθλητικοί φορείς. Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη αρχή, ως καθολικός διάδοχος, μεταξύ άλλων και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προχώρησε στην άσκηση οικονομικής εποπτείας και ελέγχου σε δύο αθλητικές ομοσπονδίες και δύο μεγάλα αθλητικά κέντρα.