Αντιμέτωποι με τις ελληνοποιήσεις βρίσκονται για μία ακόμη χρονιά οι πατατοπαραγωγοί της περιοχής. Οι εισαγωγές πατάτες από την Αίγυπτο και η εν συνεχεία ελληνοποίησή τους- στην καταγωγή και τη τιμή- αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τους παραγωγούς πατάτας της περιοχής μας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ελληνική παραγωγή πατάτας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε ποσοστό περίπου 90%. Ωστόσο μεγαλομεσάζοντες προχωρούν σε αθρόες εισαγωγές από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να μένουν αδιάθετες…