Σε κάθε περίπτωση οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη