Από το γραφείο του αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλαμίδα, εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση, σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο:

Read More…