Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου θα μπορούν οι οφειλέτες της ΔΕΥΑ Αιγίου να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση και αποπληρωμή με δόσεις,

Read More…