Προθεσμία μέχρι την 26η Ιουνίου έχουν οι πολίτες που είναι υπόχρεοι απέναντι στον Δήμο Πατρέων για να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις οφειλές τους έως και 100 δόσεις. Οσοι δεν το πράξουν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένδικα μέσα. Περίπου 350 δημότες έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα.
Ο Δήμος έχει ενημερώσει τους δημότες -ιδιώτες και επαγγελματίες- για τις διατάξεις του Ν.4321/2015 και τη δυνατότητα που έχουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης των βεβαιωμένων έως τις 26 Μαΐου 2015 οφειλών τους.
Ενημέρωσε…