Για την καταπολέμηση την εξάπλωσης επιδημικών καταστάσεων όπως αυτή που ζούμε χρειάζονται καινοτόμες λύσεις σε πολλούς τομείς.