Ο Μυστικός Δείπνος, ο οποίος έλαβε χώρα σε «ανώγαιον μέγα εστρωμένον» (Λουκ. 22, 12), με συνδαιτυμόνες τον Θεάνθρωπο Κύριο και τους Μαθητές Του, δεν ήταν ένα απλό ιστορικό γεγονός των χρόνων της επιγείου ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υφίσταται έκτοτε ως ένα διαχρονικό γεγονός μέσω της Ευχαριστιακής Θείας Λειτουργίας, η οποία επιτελείται στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Εκεί, στο «ανώγαιον», παρατέθηκε άρτος και οίνος (Ματθ. 26, 18-30). Εδώ, στην Αγία Τράπεζα, σε κάθε Θεία Λειτουργία,…