Μια συζήτηση με τον Θεοκλή Ζαούτη, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, για τη νέα εικόνα της τρέχουσας πανδημικής κατάστασης και τις αλλαγές που θα επιφέρει στην καθημερινότητά μας.