Ξεπερνά τα τρία χρόνια η αναμονή για ένταξη σε πρόγραμμα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Περισσότεροι από 3.000 χρήστες περιμένουν την έγκριση σαν «μάννα εξ ουρανού», προκειμένου να απαλλαγούν από παραβατικές συμπεριφορές και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη ζωή τους. Η ζήτηση, ωστόσο, μεγαλώνει και δεν μπορεί να καλυφθεί με τις υπάρχουσες δομές του ΟΚΑΝΑ.
Μέχρι τις 10 Ιουνίου είχαν κληθεί για ένταξη σε πρόγραμμα με χορήγηση βουπρενορφίνης χρήστες με αίτηση από τον Νοέμβριο…