Άδεια προληπτικής καραντίνας ή άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς σε περίπτωση που το σχολείο των παιδιών τους κλείσει λόγω κορωνοϊού.