Από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, ο Πολιτισμός συγκεντρώνει έντεκα υποψηφιότητες τις οποίες παρουσιάζει σήμερα η “Π” στο πλαίσιο της ανάδειξης των προτάσεων που έχουν γίνει από την τοπική κοινωνία. Στόχος είναι, μέσα από την ψηφοφορία που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι της 29 Δεκεμβρίου να αναδειχθούν τα “Πρόσωπα της Χρονιάς” για το 2019.
Για την ψηφοφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα www.prosopaxronias.gr, όπου θα γνωρίσετε και το σύνολο των υποψηφίων στις πέντε κατηγορίες του θεσμού….