Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 412/11-02-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, (Φ.151/17897/Β6/2014 ΚΥΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (Φ.151/35408/Α5/03-03-2017 ΚΥΑ) και το άρθρο 108 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’), προσφέρει επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2019, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.      Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (40 θέσεις)

2.      Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό – ΕΠΟ (60 θέσεις)

3.      Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός – ΙΣΠ (5 θέσεις)

4.      Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες – ΦΥΕ (25 θέσεις)

5.      Πληροφορική – ΠΛΗ (60 θέσεις)

6.      Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (75 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.