Στον ορισμό της νέας διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, στη συνεδρίαση της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2014. Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Δημήτρης Φιλιππάτος, με αντιπρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλο.
Αναλυτικά, το νέο 11μελές συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:
Πρόεδρος: Φιλιππάτος Δημήτρης, με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο Τσουκαλά Μαρία.
Αντιπρόεδρος: Μαρινόπουλος Παναγιώτης, με αναπληρωτή τον κ. Σπηλιωτόπουλο…