Από τις 21 μέχρι τις 24 Μαρτίου 2016 πραγματοποιείται στην Πάτρα η τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση των 15 εταίρων του προγράμματος«PROVED» (η παραγωγική μάθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ από τον Οκτώβριο του 2014 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2016.
Το πρόγραμμα«PROVED» εξετάζει τις πιθανότητες εισαγωγής της Παραγωγικής Μάθησης στα επαγγελματικά σχολεία και βελτιώνει την υπάρχουσα εμπειρία στις χώρες (Λιθουανία,…