Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο ERASMUS+, το νέο διευρυμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών φεύγουν για 6 μήνες ή και περισσότερο για κάποιο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και τώρα πια και άλλων χωρών από την Αργεντική, τη Βραζιλία έως και την Παταγονία.
Την ίδια ώρα άλλοι 100 ξένοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή και μεταπτυχιακοί, έρχονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για να…