Τα «Εκπαιδευτήρια Πάνου» επιδεικνύοντας την κοινωνική τους ευαισθησία προκηρύσσουν Διαγωνισμό Υποτροφιών μεταξύ των μαθητών της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γ΄ τάξης Γυμνασίου οι οποίοι προέρχονται από το ίδιο το σχολείο ή από άλλα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της ευρύτερης περιοχής και που το σχολικό έτος 2019 – 2020 θα …