Τα «Εκπαιδευτήρια Πάνου» επιδεικνύοντας την κοινωνική τους ευαισθησία προκηρύσσουν Διαγωνισμό Υποτροφιών μεταξύ των μαθητών της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γ΄ τάξης Γυμνασίου οι οποίοι προέρχονται από το ίδιο το σχολείο ή από άλλα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της ευρύτερης περιοχής και που το σχολικό έτος 2019 – 2020 θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου & Α’ Λυκείου.

Για πρώτη φορά φέτος οι πλήρεις υποτροφίες του σχολείου θα έχουν την υποστήριξη τεσσάρων χορηγών: Του Ιδρύματος «Μαριάνα…