Το πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή» αποτελεί πλέον θεσμό για το Πανεπιστήμιό μας, μέσω του οποίου αναδεικνύεται η επί σειρά ετών ερευνητική πολιτική και δράση του στην υποστήριξη της βασικής έρευνας. Όπως έδειξε και η πρόσφατα ολοκληρωθείσα εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων «Κ. Καραθεοδωρή 2010», οι ωφελούμενοί του, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, αξιοποίησαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ευκαιρία που τους δόθηκε, μέσω της χρηματοδότησης της έρευνάς…