Σε Άρλα και Ροβιανήτη βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Ν.