Με ένα πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν το Δ.Σ και τα μέλη του Συλλόγου των Τρίτεκνων ν.