Σε σχέση με τον Μάιο του 2019 οι άνεργοι στην Δυτική Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 12.500- Κοντά στους 80.000 ο συνολικός αριθμός των ανέργων!