Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής απόφασης.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ως άνω 5) σχετικής Κοινής…