Η διαμόρφωση ενός βιώσιμου ενεργειακού πλάνου και η υιοθεσία ενός νέου μοντέλου ενεργειακής αγοράς θα συμβάλλει στην προώθηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με μοναδική στόχευση την συμβολή της ενέργειας στην αναπτυξιακή προοπτική και την ενίσχυση της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.
Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδιοργανώνει με την εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας το…