Την ώρα που αποφάσιζαν οι κάτοικοι και φορείς της Ωλενίας τη διοργάνωση νέας κινητοποίησης με το αίτημα να μην εναποτεθούν απορρίμματα του Πύργου στο ΧΥΤΑ Φλόκα, ο Δήμος της Ηλείας αναρτούσε στο «Διαύγεια» την προγραμματική σύμβαση για τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων στη Δυτική Αχαΐα.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Η προγραμματική σύμβαση έχει συμβαλλόμενα μέρη τον Δήμο Πύργου και το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή του…