Πάτρα:Προσωρινή διέλευση οχημάτων από τμήμα της Παντανάσσης Μεταξύ των οδών Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου, Από το Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, γνωστοποιείται η προσωρινή διέλευση και στάθμευση μικρής χρονικής διάρκειας οχημάτων επί του πεζόδρομου της Παντανάσσης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου, αλλά μέχρι το ύψος της Παντανάσσης αρ. 28, προκειμένου να γίνεται ο εφοδιασμός του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου γραφείων οδού Παντανάσσης» του Δήμου Πατρέων, μέχρι και τις 19 Αυγούστου 2015 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.