Ομάδα Δανών επιχειρηματιών ξεκίνησε ένα φιλανθρωπικό δίκτυο το οποίο είναι έτοιμο να κατασκευάσει έως και 20.