Έγραφα χθες για τους λαμπρούς επιστήμονες που υπάρχουν στη χώρα μας και έχουν κάνει στόχο ζωής τους την καταπολέμηση του καρκίνου.