Από την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ο Ερμής μπαίνει σε φαινομενικά ανάδρομη τροχιά μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2020.